Agemene voorwaarden

1.Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch, per “what’s app” of per e-mail of online gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zonder meer in met de Algemene Voorwaarden Body Boost Massagepraktijk

2. Annuleren van een afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Bij verzuim wordt 100% van het tarief voor de geboekte behandeling in rekening gebracht.

3. Betalingen van de behandeling is mogelijk per tikkie en contanten.

4. contra indicaties.Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt een kort intakegesprek afgenomen. Bij bepaalde symptomen (contra-indicaties) kan Body boost massagepraktijk besluiten om de massage niet uit te voeren.

5. Reiskosten. Na 10 km worden er reiskosten in rekening gebracht. Het betreft €0.19 per extra km (enkele reis). De locatie van Body boost massagepraktijk: P.E Kramerstraat 10, Wormer.

6. Aansprakelijkheid.Indien u een behandeling wenst van Body boost massagepraktijk ben je verplicht een verklaring (bij intake) te ondertekenen waarin de volgende tekst is opgenomen:

“Het is mijn keuze om deze massage (kuur) te ondergaan. Ik ben me ervan bewust wat deze behandeling als doel heeft. Ik waarschuw de masseur onmiddellijk als mijn welbevinden op enige wijze wordt aangetast.

Ik heb alle medische gegevens waarvan ik op de hoogte ben naar waarheid ingevuld en ik zal de masseur inlichten zodra er zich wijzigingen voordoen.”

Alle behandelingen die worden aangeboden door Body boost massagepraktijk zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel en massagestoel zijn voor bodyshaping, lichte klachten, bewustwording en/of ontspanning.

Wanneer jij je laat behandelen bij Body boost massagepraktijk is dit op eigen risico.

7. Gezondheid. Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient je dit door te geven tijdens de intake.

Belangrijk! Als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden. je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf of jouw kind.

8. Privacy. Al jouw persoonlijke en medische gegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

9. Uitsluiting van deelname en behandeling. Body boost massagepraktijk behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

10. Strippenkaarten.zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Restitutie van de strippenkaart is niet mogelijk.

11. Overig.De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Body boost massagepraktijk te allen tijde worden gewijzigd.